Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 4
Om mig
Jag har över tio års erfarenhet av konsthängning på större och mindre kontor, i hem och på hotell-  och konferensanläggningar. Minst lika lång erfarenhet har jag av inköp, försäljning och värdering av svensk konst. Jag har en fil kand i konstvetenskap från Stockholms Universitet och har
praktiserat på Moderna Museet. Har också varit med och drivit en stor konstförening under många år och där haft huvudansvar för inköp av 65 konstverk till det årliga lotteriet.
| E-post: karin@uppatvaggarnakonst.se
Copyright © Uppåtväggarna konstkonsult
design from css3templates.co.uk