Konsthängningar

Exempel på konsthängningar jag gjort genom åren. När LRF flyttade in i nya lokaler 2006 fick jag två hela veckor på mig att hänga konst och placera skulpturer i 50 stora och små mötesrum, matsal, lounge, 13 hotellrum samt allmänna ytor i de öppna kontorslandskap som finns på 5 våningar.

På Sånga-Säby Kurs&Konferens har jag gjort flera olika omhängningar och inventeringar genom åren vid till- och ombyggnation. Flera gånger har jag hjälpt vänner och bekanta med konsthängningar i deras hem.

European Economic and Social Committee har sitt stora kontor i Bryssel. När en svensk var ordförande fick jag förtroendet att konstutsmycka hans kanslikontor. Urvalet blev både svensk och internationell konst.

 

Bilderna är publicerade med konstnärens medgivande i de fall det varit möjligt och får ej användas i annat sammanhang.

| E-post: karin@uppatvaggarnakonst.se
Copyright © Uppåtväggarna konstkonsult
design from css3templates.co.uk